• Slávnostné udeľovanie ocenení najlepším športovcom mesta Martin za rok 2022

     • Dňa 24.3.2023 sa naše žiačky zúčastnili podujatia odovzdávania cien najlepším športovcom mesta Martin. Mesto naše futbalistky ocenilo špeciálnou cenou - ďakovným listom, za vzornú reprezentáciu mesta Martin, našej školy a klubu MŠK FOMAT Martin.

      Ocenenie si vyslúžili za víťastvo na Slovenskom finále v školskom pohári v malom futbale záklaných škôl v kategórií mladšie žiačky v sezóne 2021\2022    

       

      Dievčatá gratulujeme a ďakujeme !

       

     • Karneval ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval ŠKD.

      V ŠKD sme fašiangové obdobie ukončili tak, ako sa patrí. KARNEVALOM. Deti sa poriadne vyšantili, zatancovali si, zasúťažili a pohostili sa vynikajúcimi šiškami, za ktoré veľmi pekne ďakujeme tým, ktorí sa na tom podieľali. 😊

     • TALLINN – ESTÓNSKO

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TALLINN – ESTÓNSKO .

      TCA Školiaca a kooperačná aktivita Číslo zmluvy: 202*-***-*78 Názov školiacej a kooperačnej aktivity: Stepping up foreign language in learning and teaching Miesto a termín konania: Tallinn University, Estónsko 26. – 27. 9. 2022 Po podaní žiadosti o grant, ktorý nám bol Národnou agentúrou schválený, sme sa mohli zúčastniť školenia pre vyučujúcich cudzích jazykov "Stepping up foreign language learning and teaching." v Tallinne v Estónsku. Tohto školenia sa zúčastnilo viac ako 50 učiteľov zo 17 krajín. Slovenské zastúpenie tvorila naša škola. Pred školením sme mali možnosť spoznať časť histórie a kultúry hlavného mesta Tallinn a taktiež sme stihli navštíviť aj hlavné mesto Fínska Helsinki. V pondelok sme však zasadli do konferenčnej miestnosti na Univerzite Tallinn, ktorá toto školenie organizovala a začali sme školiace aktivity. Prvý deň pozostával z prednášok : 1. Competences through CLIL, in non-traditional learning spaces (Phil Ball, Baskitská škola) 2. Covid lessons for the teaching and learning of languages (Pille Poiklik, Ministerstvo školstva v Estónsku) 3. Is language immersion the remedy for challenges of linguistically diverse classroom? (Anna Golubeva - Univerzita Tartu) 4. The concepts of Mediation and Plurilingualism (Enrica Piccardo - Univerzita Toronto) Prednášky boli zamerané na vyučovanie metódou CLIL (vyučovanie predmetov v anglickom jazyku), na online vyučovanie počas pandémie, na prepájanie jazykov a multikultúrneho vyučovacie procesu, koncepty mediácie a viacjazyčnosti v procese vzdelávania. Tento deň sme ukončili slávnostnou večerou s odovzdávaním cien pre European Language Label, ktorá bola doprevádzaná vystúpením ukrajinsko-estónskej kapely Svjata Vatra. Druhý deň pozostával z workshopov: Using ICT in suppport of language teaching and learning (Joseph Hopkins - Univerzita Katalánsko) Plurilingual and intercultural approaches (Lukas Bleichenbacher - Univerzita Švajčiarsko) Na workshopoch sme získali nové nápady a myšlienky v oblasti používania IKT na hodinách cudzích jazykov a ako sa dá prepojiť vyučovanie cudzieho jazyka s poznatkami iného jazyka. Okrem kvalitných prednášok a workshopov sme získali cenné skúsenosti a inšpiráciu pri komunikácii s učiteľmi z Nórska, Fínska, Švédska, Malty či iných krajín. Mgr. Zuzana Labudová a Mgr. Zuzana Mikušová

     • ÚSPECH HURBANKY NA KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V JAZYKOCH

     • Naše žiačky 8. a 9. ročníka postúpili z 1. miesta okresu do krajských kôl a úspešne reprezentovali našu školu nasledovne:

      Olympiáda NEMECKÝ JAZYK – 2. miesto BIANCA JANČOVÁ 9.C (kat.1C)

      Olympiáda ANGLICKÝ JAZYK – 2. miesto BIANCA JANČOVÁ 9.C (kat.1B)

      Olympiáda ANGLICKÝ JAZYK – úspešná absolventka krajského kola NATAŠA MERCHANT 8.B (kat.1C)

      Olympiáda SLOVENSKÝ JAZYK - úspešná absolventka krajského kola TERÉZIA PAVLÍKOVÁ 9.A

      Dievčatám gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy

     • HURBANKA ZÍSKALA ERASMUS+

     •  

      Naša škola bola úspešná a na projekt do programu Erasmus+ získala akreditáciu až do roku 2027.

      Teší nás, že projekt bol nielenže úspešný, ale aj vysoko ohodnotený, čím sa nám podarilo získať 100% krytie finančných nákladov na mobility spojené s týmto programom.

      Štatutárom projektu je riaditeľka školy Mgr. Renáta Mračková, koordinátorom projektu Mgr. Zuzana Labudová, ktoré spolu s Mgr. Zuzanou Mikušovou a odborným tímom Erasmus na škole projekt vypracovali.

      Našim vstupom do programu Erasmus + chceme dať príležitosť :

      - našim zamestnancom podporiť svoj profesionálny rast

      - našim žiakom rozvíjať jazykové zručnosti a podporiť ich v rozvíjaní tolerancie, empatie a pochopení iných kultúr

      - našej škole napredovať v plnení cieľov vytvoriť modernú školu, ktorá podporuje nové inovačné metódy, inklúziu, digitalizáciu a udržateľný ekologický rozvoj.

      Tešíme sa na medzinárodnú spoluprácu s inými školami a organizáciami, ktorá veríme, že posunie vpred ako školu tak aj našich učiteľov a žiakov.

     • Deň Remesiel na Hurbanke

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Remesiel na Hurbanke.

      Počas tohto projektového dňa sme sa učili inak – zážitkovo, rovesnícky, skupinovo, kreatívne a originálne. Žiaci na 1.stupni sa zmenili na kuchárov a čašníkov, pripravovali si rôzne ovocie a zeleninu, jednohubky, pomazánky, učili sa zásadám správneho stolovania, skladali servítky a okrem toho medzi nich prišli aj profesionálna pernikárka Margita Huberová, včelárky Vanda a Linda Rusnákové, videli výrobu hračiek zo šúpolia pani Anny Lučanskej a pripravili sme im aj stánok so zdravou výživou. Pre žiakov 5.,6.,7.ročníka sme pripravili besedy o povolaniach a prišli medzi žiakov práve takí ľudia, ktorých práca je pestrá a pracujú v teréne. Pozvanie prijali hasiči, záchranári, ochranár prírody ale aj DJ Drozďo a Demex. Okrem toho zapájali aj svoju fantáziu a pripravili plagáty o ľubovoľnom povolaní alebo remesle ich pohľadom. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa detailne dozvedeli, aké sú možnosti štúdia na stredných odborných školách, aké odbory ponúkajú a kde sa môžu uplatniť po skončení strednej školy. Na našu školu prišli školy z Martina, Turč.Teplíc, Žiliny, Brezna a Lipt.Hrádku. Poďakovanie patrí všetkým hosťom a školám, ktorí prijali naše pozvanie a ďakujeme aj za sponzorstvo pánovi Martinovi Kavulekovi, ktorý vybavil stánok zdravej výživy ovocím a zeleninou.

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023