• 12.12.2022
     • Taliansko: Christmas card exchange 2022

      Taliansko: Christmas card exchange 2022

      eTwinning je medzinárodná spolupráca škôl v rámci Európy. Spočíva v tvorbe spoločných projektov v cudzom jazyku. Do eTwinningu „partnerstvo škôl v Európe“ je zapojená i naša škola. Prostredníctvom tohto programu žiaci spoznávajú kultúru, jazyk a životný štýl iných krajín.

      V mesiacoch november a december 2022 sme sa zapojili do projektu s témou Vianoc- výmena vianočných pohľadníc. Našli sme taliansku školu v meste Ariano Irpino neďaleko Neapolu a vymenili sme si pohľadnice. Veľmi sme sa potešili, keď nám napísali niečo aj o sebe. Napríklad, že oni tiež organizujú vianočné vystúpenie a veľmi sa z toho tešia po dlhom období zákazov. Poslali nám aj krásne video s vianočnou pesničkou, ktoré vyrobili špeciálne pre našu školu. Dozvedeli sme sa tiež, že vyučovanie majú od pondelka do soboty a učia sa aj v poobedňajších hodinách.

      Následne sme si naplánovali online stretnutie, ktoré sa uskutočnilo týždeň pred vianočnými prázdninami. Žiaci sa dozvedeli o záujmoch svojich rovesníkov, o ich zvykoch a tradíciách a precvičili si rozprávanie v anglickom jazyku. Dúfame, že žiaci získali vnútornú motiváciu vzdelávať sa v cudzom jazyku a rozširovať si tak svoje vedomosti a skúsenosti.

      Mgr. Jana Šmajdová a Mgr. Zuzana Labudová

       

      Photo Report

    • 10.11.2022
     • Španielsko, Cifuentes

      Španielsko, Cifuentes

      Triedy zapojené do projektu: 6.C, 8.B

      V rámci eTwinning programu sme si pred Vianocami so žiakmi 6C a 8B spríjemnili hodiny anglického jazyka. Našli sme španielsku školu v meste Cifuentes s ktorou sme si vymenili vianočné pohľadnice.

      Na začiatku spolupráce sme vytvorili fotku s nahrávkami, vďaka čomu sa mohli žiaci v Španielsku dozvedieť niečo o našich žiakoch a my o nich. Žiakom sa táto forma spoznávania páčila a my sme vďaka tomu mohli ľahšie vytvoriť dvojice, ktoré majú spoločné záujmy. Na hodine angličtiny sme potom vyrobili vianočné pohľadnice, v ktorých žiaci napísali pekné vianočné priania a pár slovenských slovíčok s ich prekladom, ktoré sme následne poslali aj so slovenskými maškrtami do Španielska. Naši žiaci sa veľmi potešili, keď dostali pohľadnice s peknými odkazmi od svojich španielskych kamarátov. Na záver tejto vianočnej spolupráce sme poslali video, v ktorom žiaci 6C s pani učiteľkou hudobnej výchovy naspievali našu tradičnú vianočnú pesničku – Tichú noc.

      Týmto projektom sme chceli žiakov povzbudiť v tom, aby sa nebáli komunikovať po anglicky a aby sa dozvedeli niečo o kultúre, zvykoch a jazykoch iných krajín. Teší nás, že si niektorí žiaci vymenili kontakty a dúfame, že v tejto spolupráci budeme pokračovať aj v budúcnosti.

       

      Mgr. Zuzana Labudová a Mgr. Zuzana Mikušová

      Photo report

       

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023