• Pre žiakov:

    Psychickú podporu v atmosfére bez stresu a napätia
    Pomoc pri hľadaní príčin ťažkostí
    Aktívne počúvanie a profesijnú mlčanlivosť
    Spoločné hľadanie cesty pri riešení problémov, ak:

    prežívaš ťažké obdobie a cítiš, že na to sám nestačíš?

    • trápi Ťa situácia v Tvojej rodine?

    • si bez nálady a strácaš radosť zo života?

    • ťažko sa Ti učí a trápia Ťa zlé známky?

    • máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví?

    • nezapadol si do kolektívu a v triede sa necítiš dobre?

    • ubližuje Ti niekto?

    • možno Ti leží na srdci problém niekoho iného

    • alebo Ťa trápi niečo celkom iné...

     

    Pre rodičov:

    Spoluprácu pri riešení:

    • výchovných problémov

    • zvýšenej úzkosti, bojazlivosti, strachu u detí

    • hyperaktivity, impulzivity

    • psychosomatických problémov – bolesti bruška, hlavy bez jednoznačného zdravotného problému

    • ťažkostiach pri nadväzovaní vzťahov.....

     

    Učiteľom:

    • pomoc pri porozumení žiakom a ich problémom a potrebám,

    • podpora pri zlepšení sociálnej klímy v triedach, sociálnych vzťahov,

    • pomoc pri výkonovom zlyhávaní žiakov, narušení študijnej motivácie,

    • konzultácia pri voľbe vhodného prístupu k žiakom s poruchami učenia,

    • správania, nadaným žiakom,

    • možnosť podpory pri riešení osobných problémov,

    • podporu psychickej pohody a zdravia.

     

    Kontakt: matisova@zshurbanova.sk

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023