• Najrýchlejšie k informáciám

  • MPC
  • Mesto Martin
  • ESFEFSR
  • {#1508} 3
  • Skutočne zdravá škola
  • MŠK FOMAT Martin
  • Klub orientačného behu Martin
  • CMC Data
  • Ministerstvo SVVaS
    • Kontakt

     • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
     • info@zshurbanova.sk
     • +421 43 / 430 96 73
     • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
     • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
     • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
     • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk
     • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
     • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
     • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
     • Vedúca ŠKD: Silvia Mohlerova mohlerova@zshurbanova.sk
     • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
    • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 26. 11. 2022