• Prvé športové triedy vznikli na Hurbanke v školskom roku 1995/1996. Boli otvorené v 5. a 6. ročníku. Od školského roka 1998/1999 bolo už otvorených päť tried od 5. ročníka až po 9. ročník. ZŠ s MŠ Hurbanova pri výbere do športových tried dlhodobo spolupracuje s MŠK FOMAT Martin. Predprípravou pre vstup do športových tried je absolvovanie predmetu športová príprava v 4. a 3. ročníku, ako aj krúžok športovej prípravy v 2. ročníku a projekt Slovenského futbalového zväzu s názvom „Dajme spolu gól“, ktorý prebieha v 1. ročníku ZŠ a v poslednom ročníku MŠ. Športové triedy boli spočiatku zložené len z chlapcov – futbalistov. Momentálne sú športové triedy zmiešané a pre lepší sociálny rozvoj ich navštevujú aj nešportovci.  V posledných rokoch boli zaradené do športových tried aj dievčatá – futbalistky a v budúcom školskom roku by sa mali pridať aj športovci z klubu orientačného behu v Martine. 

    Tréneri športovej prípravy

    Ing. Peter Peržeľ

    Mgr. Martin Bolek

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023