Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o zriadení služieb elektronických komunikácií s DPH 09.05.2018 MARTICO s. r. o.
Zmluva Doplnok č. 1 Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 27.04.2018
Zmluva 252018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.04.2018 FIT KLUB s. r. o.
Zmluva 262018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.04.2018 Spoločnosť Joga v dennom živote
Zmluva 242018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.03.2018 Michal Kováč
Zmluva 232018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 12.03.2018 WINGS FOREVER o. z.
Zmluva 222018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 08.03.2018 Súkromné centrum voľného času
Zmluva Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti s DPH 06.03.2018 VEMA s. r. o.
Zmluva 702018 Zmluva o príprave a výdaji jedál s DPH 05.03.2018 Lenka Rolková
Zmluva 642018 Zmluva o príprave a výdaji jedál s DPH 01.03.2018 Mgr. Viera Lovingerová
Zmluva Príloha č. 4 licenčenj zmluvy s DPH 28.02.2018 Verejná informáčná služba spol. s r. o.
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 26.02.2018 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 622018 Zmluva o príprave a výdaji jedál s DPH 23.02.2018 Elena Húšťavová
Zmluva 632018 Zmluva o príprave a výdaji jedál s DPH 23.02.2018 Ján Engli
Zmluva 212018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.01.2018 Jozef Huťka
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 24.01.2018 Mesto Martin
Zmluva 182018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.01.2018 Spoločnosť Joga v dennom živote
Zmluva 202018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.01.2018 Stredoslovenský futbalový zväz
Zmluva 192018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 08.01.2018 Akadémia vzdelávania Martin
Zmluva 462018 Zmluva o príprave a výdaji jedál s DPH 07.01.2018 Ing. Milan Hriňa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3270