• Mgr. Beata Baroniková
   Mgr. Beata BaronikováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 4.B
  • Mgr. Stanislav Belák
   Mgr. Stanislav BelákUčiteľ
   Triedny učiteľ: 9.C
  • Mgr. Dagmar Beňová
   Mgr. Dagmar BeňováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 3.C
  • Mgr. Jana Bohušová
   Mgr. Jana BohušováZástupkyňa
  • Mgr. Janka Ďuratná
   Mgr. Janka ĎuratnáŠkolská špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Janka Haštová
   PaedDr. Janka HaštováZástupkyňa
  • Mgr. Lenka Horecká
   Mgr. Lenka HoreckáUčiteľka
   Triedna učiteľka: 6.D
  • Mgr. Viera Jurčáková
   Mgr. Viera JurčákováUčiteľka
  • Mgr. Martina Babej Kotyrová
   Mgr. Martina Babej KotyrováUčiteľka
  • Mgr. Jarmila Krištofová
   Mgr. Jarmila KrištofováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.A
  • Mgr. Anna Kubalová
   Mgr. Anna KubalováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 5.B
  • Miroslav Kuttner
   Miroslav KuttnerAsistent učiteľa
  • Mgr. Zuzana Labudová
   Mgr. Zuzana LabudováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 7.D
   Fotoalbum
  • Mgr. Roman Lacko
   Mgr. Roman LackoUčiteľ
   Triedny učiteľ: 4.A
  • Dagmar Lanková
   Dagmar LankováVychovávateľka
  • Mgr. Iveta Osvaldová
   Mgr. Iveta OsvaldováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 5.A
  • Mgr. Martina Šalagová
   Mgr. Martina ŠalagováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 7.B
  • Mgr. Renáta Rovná
   Mgr. Renáta RovnáUčiteľka
   Triedna učiteľka: 7.A
  • PaedDr. Gorazd Šarluška
   PaedDr. Gorazd ŠarluškaUčiteľ
   Triedny učiteľ: 3.B
  • Mgr. Martina Wittyová
   Mgr. Martina WittyováUčiteľka
  • Mgr. Mária Zápotočná
   Mgr. Mária ZápotočnáUčiteľka
  • Mgr. Elena Chrípková Zaťková
   Mgr. Elena Chrípková ZaťkováUčiteľka
  • Mgr. Eva Abt
   Mgr. Eva AbtUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.D
  • Mgr. Monika Bačiaková
   Mgr. Monika BačiakováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.B
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023