Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin
Email školy: info@zshurbanova.sk
Telefón: +421 43 / 430 96 73
Adresa školy: Hurbanova ulica 27, 03601 Martin
Riaditeľ školy: Mgr. Pavol Chovaňák, chovanak@zshurbanova.sk, +421 43 428 75 71
Zást. riad. školy pre 2. stupeň (roč. 5- 9): PaedrDr. Janka Haštová, hastova@zshurbanova.sk, +421 43 430 96 73
Zást. riad. školy pre 1. stupeň (roč. 1- 4): Mgr. Renáta Mračková, mrackova@zshurbanova.sk, +421 43 430 96 73,
Zást. riad. školy pre MŠ: Drahomíra Sklenárová, sklenarova@zshurbanova.sk, +421 43 / 423 04 53
Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk, +421 903 287 571
Školský psychológ: Mgr. Slavomíra Orgovánová Matisová, matisova@zshurbanova.sk, 0911 204 730
Vedúca ŠJ: Daniela Milanova, milanova@zshurbanova.sk, +421 43 430 96 72
Výchovný poradca: Mgr. Jana Učníková, ucnikova@zshurbanova.sk, mobil: 0910 905 838