• Mobility zamestnancov

     • 26.9.2022
      • TALLINN – ESTÓNSKO

       TALLINN – ESTÓNSKO

       TCA Školiaca a kooperačná aktivita

       Číslo zmluvy: 202*-***-*78

       Názov školiacej a kooperačnej aktivity: Stepping up foreign language in learning and teaching

       Miesto a termín konania: Tallinn University, Estónsko  26. – 27. 9. 2022

        

       Po podaní žiadosti o grant, ktorý nám bol Národnou agentúrou schválený, sme sa mohli

       zúčastniť školenia pre vyučujúcich cudzích jazykov "Stepping up foreign language learning and teaching." v Tallinne v Estónsku.

       Tohto školenia sa zúčastnilo viac ako 50 učiteľov zo 17 krajín. Slovenské zastúpenie tvorila naša škola.

       Pred školením sme mali možnosť spoznať časť histórie a kultúry hlavného mesta Tallinn a taktiež sme stihli navštíviť aj hlavné mesto Fínska Helsinki.

       V pondelok sme však zasadli do konferenčnej miestnosti na Univerzite Tallinn, ktorá toto školenie organizovala a začali sme školiace aktivity.

       Prvý deň pozostával z prednášok :

       1. Competences through CLIL, in non-traditional learning spaces (Phil Ball, Baskitská škola)

       2. Covid lessons for the teaching and learning of languages (Pille Poiklik, Ministerstvo školstva v Estónsku)

       3. Is language immersion the remedy for challenges of linguistically diverse classroom? (Anna Golubeva - Univerzita Tartu)

       4. The concepts of Mediation and Plurilingualism (Enrica Piccardo - Univerzita Toronto)

       Prednášky boli zamerané na vyučovanie metódou CLIL (vyučovanie predmetov v anglickom jazyku), na online vyučovanie počas pandémie, na prepájanie jazykov a multikultúrneho vyučovacie procesu, koncepty mediácie a viacjazyčnosti v procese vzdelávania.

       Tento deň sme ukončili slávnostnou večerou s odovzdávaním cien pre European Language Label, ktorá bola doprevádzaná vystúpením ukrajinsko-estónskej kapely Svjata Vatra.

       Druhý deň pozostával z workshopov:

       Using ICT in suppport of language teaching and learning (Joseph Hopkins - Univerzita Katalánsko)

       Plurilingual and intercultural approaches (Lukas Bleichenbacher - Univerzita Švajčiarsko)

       Na workshopoch sme získali nové nápady a myšlienky v oblasti používania IKT na hodinách cudzích jazykov a ako sa dá prepojiť vyučovanie cudzieho jazyka s poznatkami iného jazyka.

       Okrem kvalitných prednášok a workshopov sme získali cenné skúsenosti a inšpiráciu pri komunikácii s učiteľmi z Nórska, Fínska, Švédska, Malty či iných krajín.

        

       Mgr. Zuzana Labudová a Mgr. Zuzana Mikušová

        

       Fotky z akcie 

      • Španielsko

       Španielsko

       Na obsahu stránky pracujeme :-)

      • Česká republika

       Česká republika

       Na obsahu stránky pracujeme :-)

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023