Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Futbalová "11" roka 2016

Dňa 31.1.2017 bola vyhlásená futbalová "11" roka 2016.

V utorok 31.januára , v deň odovzdávania polročných vysvedčení sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Ul.Hurbanova zúčastnili každoročne vyhlasovanej školskej akcie JEDENÁSTKA ROKA. V priestoroch telocvične mali spolu s prítomnými pozvanými hosťami možnosť spoznať najlepších jednotlivcov s pomedzi futbalových nádejí FOMAT-u, ktorí zároveň navštevujú ZŠ s MŠ na Ul.Hurbanova v Martine. Dnes to bude teda už po 19 – ty krát, keď si najlepší jednotlivci mali možnosť prevziať hodnotné ocenenia za ich celoročné futbalové výkony v jednotlivých kategóriách. Zároveň sme dnes oficiálne privítali do radov našich najmladších futbalistov – prípravkárov, ktorí sa po dnešnej pasovačke stali oficiálnymi členmi klubu MŠK FOMAT Martin.

Okrem učiteľov a riaditeľa školy p.Pavla Chovaňáka, funkcionárov  a členov Správnej rady MŠK FOMAT Martin, trénerom A mužstva Jozefa Šina, zástupcov Turčianskeho futbalového zväzu p.Tylléšovej a p.Horáka, prijali pozvanie aj prednostka mestského úradu v Martine pani Katarína Katinová či člen mestského zastupiteľstva v Martine pán Tibor Adamko. Po krátkom kultúrnom programe potom všetci  menovaní pomohli odovzdať krásne trofeje vyhodnoteným najlepším jednotlivcom v jednotlivých kategóriách.

Ako prvé bolo  Pasovanie žiakov do futbalových tried, ktorí sa týmto aktom stali oficiálnymi členmi športových futbalových tried a zároveň aj členmi MŠK FOMAT Martin. Tu sú menovaní  pasovaní prípravkári:

POBEHA Richard 4.A, RUMAN Andrej   5.A, KRŠKA Adam   4.A,  LILGE Alexej   4.A, KORBAČKA Matúš   5.A, SMIK Oliver   5.A, HANEK Damián   5.A, ŠTRKÁČ René   5.A, OBŽUT Šimon   4.A, HOLIENČÍK Patrik    5.A, MARČIČIAK Adam   5.A, CHLEPKO Samuel   5.A, BENEDIK Lukáš   3.A

V druhom bode bol vyhlásený Talent roka 2016. Trénerská rada MŠK FOMAT rozhodla, že za rok 2016:

Talentom roka 2016 sa stáva Oliver SMIK žiak 5.A triedy

V treťom poradí bola vyhlásená anketa Futbalistka roka, kde najlepšiu futbalistku roka trénersko – metodická komisia MŠK FOMAT Martin vybrala hráčku:

Veronika ČECHOVÁ – žiačka 9.B triedy,

Zlatým klincom dnešného programu bolo vyhlásenie najlepšej 11-tky roka 2016. Medzi najlepšími boli ocenení:

Ján DOLNÍK – kategória U12, žiak 6.B

Milan URSÍNY –kategória U12, žiak 6.B

Kevin ŠVEHLA –kategória U13, žiak 5.B

Timotej SPIŠÁK –kategória U13, žiak 6.A

Lukáš RUMAN –  kategória U13, žiak 7.B

Samuel PALIDER – kategória U14, žiak 8.A

Adam HODŽA – kategória U14, žiak 8.B

Samuel FAZIKA –kategória U14, žiak 7.B

Peter MARUŠIN –kategória U15, žiak 8.A

Michal ZIMEĽ –  kategória U15, žiak 8.B

GOMOLA Martin –kategória U15, trieda 9.A

Na záver sa osobitne chceme poďakovať všetkým trénerom, funkcionárom, triednym učiteľom, trénerom športovej prípravy a v neposlednom rade riaditeľovi školy p. Mgr. Pavlovi CHOVAŇÁKOVI za trpezlivosť a výchovu našich futbalových talentov a za to, že naše športové triedy existujú už devätnásty rok v plnej aktívnej činnosti.

FOTOGALÉRIA