Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 2016-2017

Dňa 17.1 2017 sa v CVČ Kamarát konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Našu školu reprezentovali v kategórii 1.A-Emma Koťková,žiačka 7.C triedy a v kategórii 1.B-Andrej Miroslav Ruttkay,žiak 9.B triedy. Emmka obsadila krásne 1. miesto a Andrej 8.miesto. Obidvom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme do budúcnosti veľa podobných úspechov.