Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Krajské kolo vo vybíjanej ml. žiakov 2016-2017

Po postupe z okresného kola vo vybíjanej, ...

... sa dňa 6.12. 2016 na našej škole uskutočnilo krajské kolo. Súťaže sa zúčastnili ml. žiaci z okresov Dolný Kubín, Turčianské Teplice a Čadce. Naši žiaci sa umiestnili na peknom druhom mieste. 

 FOTOALBUM