Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

AKTUÁLNE

Štvrtok 26. 11. 2015

Mapa

FOTO Z NAŠEJ ŠKOLY

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“. Budujeme „Otvorenú školu“.

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím.

Zabezpečuje pre deti nenáročnú prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. 

Jedálny lístok zostavujeme na celý mesiac vopred.

Novinky