Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

AKTUÁLNE

Prijmeme

do pracovného pomeru upratovačku (6 hodín denne) na zastupovanie počas dlhodobej PN s nástupom ihneď. Bližšie informácie u tajomníčky školy alebo na tel. č. 043/4309673.

Utorok 9. 2. 2016

Mapa

Štrajk

Vážení rodičia,

touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pochopenie a Vašu podporu v našom úsilí počas štrajku za lepšie školstvo. Sme sklamaní z postoja politikov, ich arogancie a neriešenia nahromadených problémov v školstve.

Od pondelka 8. 2. 2016 sme sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní na základnej škole a spustiť prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni s tým, že prechádzame do štrajkovej pohotovosti. Naďalej však budeme spolu s Vami sledovať a kontrolovať sľuby politikov a ich plnenie v oblasti školstva. V prípade neuskutočnenia našich požiadaviek a sľubov politikov, sme odhodlaní opätovne vstúpiť do ostrého štrajku.

Vedenie školy a kolektív pedag. pracovníkov ZŠ s MŠ Hurbanova ul., Martin

 

Deti, ktoré majú zaplatené obedy na február 2016 v školskej jedálni budú automaticky prihlásené na obedy od pondelka 8.2.2016. Doporučujeme rodičom, aby si v školskej jedálni overili, či majú zaplatené obedy na február 2016. V prípade, že máte zaplatené obedy, ale vaše dieťa nepríde v pondelok do školy, nahláste to prosím v školskej jedálni na telefónnom čísle 043/430 96 72.

Kolektív školskej jedálne

FOTO Z NAŠEJ ŠKOLY

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“. Budujeme „Otvorenú školu“.

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím.

Zabezpečuje pre deti nenáročnú prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. 

Jedálny lístok zostavujeme na celý mesiac vopred.

Novinky