Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Koordinátor prevencie

Aktivity šk.r. 2016-2017

Návšteva resocializačného strediska Manus
Problematika drogových závislostí je viac naliehavá ako si myslíme. Podľa štatistík 2 z 10 žiakov na základných školách prišli do kontaktu s drogami. V rámci činností prevencie drogových závislostí sme aj tento rok navštívili resocializačné stredisko MANUS v Priekope. Minulý týždeň strávila 9.A utorkové dopoludnie v tomto zariadení, kde sa žiaci stretli s mladými ľuďmi a vypočuli si ich životné príbehy o tom ako sa k drogám dostali, prečo im prepadli, aké pocity zažívali nielen po požití drogy ale hlavne po tom keď ju nemali, o tom ako sa im zmenil život, až po chvíľu, ktorá ich donútila vystúpiť z toho bezútešného živorenia, ktorého jediným zmyslom bola droga. Zmyslom tejto návštevy je poskytnúť žiakom relevantné informácie, prečo je tak dôležité povedať v živote drogám nie. 
Touto cestou chceme poďakovať pani Mgr. Hreusovej, ktorá okrem toho, že podáva pomocnú ruku a dáva nádej týmto ľuďom na nový začiatok, taktiež umožňuje týmto spôsobom preniknúť žiakom do ľudských osudov, z ktorých sa môžu ponaučiť a žiť svoj život tak, aby nikdy neskĺzli na šikmú plochu. Poďakovanie a obdiv patrí aj chlapcom, ktorí boli ochotní sa s nami podeliť o svoje pocity a opätovne „prežiť“ svoje najťažšie obdobie. Prajeme im, aby sa im podarilo úspešne nájsť zmysel plnohodnotného života bez drogy.

Koordinátor prevencie: Mgr. Zuzana Labudová
Školský psychológ: Mgr. Slavomíra Orgovánová