Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PONÚKA

Školská jedáleň

Jedálny lístok zostavujeme na celý mesiac vopred, aby sme zabránili opakovaniu jedál a technologických postupov a aby sme umožnili rodičom, ktorí potrebujú mať kontrolu nad jedlom kvôli alergiám a diétam nahliadnuť naň na internetovej stránke školy a stravovanie tak prispôsobiť svojim potrebám včas.

Objednávanie (t.j. prihlasovanie,odhlasovanie a výber obedov) teda prebieha priamo v jedálni pri objednávacom boxe, osobne alebo telefonicky v kancelárii školskej jedálne (č.t. 430 96 72) a najnovšie prostredníctvom internetu priamo doma. Týmto spôsobom zároveň získate prehľad nad stavom účtu vášho dieťaťa (či máte zaplatené,koľko evidujeme preplatkov, či chodí na obedy pravidelne) a môžete tak v prípade potreby konzultovať danú situáciu .

V prípade choroby, ale aj z iných dôvodov môžete dieťa odhlásiť osobne, telefonicky, internetom alebo v písanke na odhlášky pred kanceláriou ŠJ, najneskôr však ráno do 7,00 hodiny.

Obedy uhrádzate poštovou poukážkou, ktorá je vydaná deťom okolo 20 dňa v mesiaci, aby mohla prísť úhrada PRED prvým dňom nového mesiaca. Zaplatený ústrižok odovzdajte vedúcej, alebo do schránky pri vchode do školy. Tým, že odovzdáte ústrižok, bude vaše dieťa prihlásené na obedy.

Je možné platiť aj prostredníctvom internetbanking. Nezabudnite však uviesť správny variabilný symbol. Neidentifikovateľné platby budú vrátené späť na účet odosielateľa.

Číslo účtu školskej jedálne : SK9102000000001632885251

Číslo účtu na stravné karty : SK6002000000001636405454/cena za  kartu je 1,70 € /

Dôležité upozornenie : od šk.roku 2015/2016 treba pred prvým nástupom na obedy vyplniť a odovzdať do ŠJ EVIDENČNÝ LIST STRAVNÍKA

Ceny obedov:

  cena potravín réžia spolu
MŠ desiata  0,28 €   0,28 € 
Obed 0,68 € 0,10 € 0,78 € 
Olovrant 0,23 €   0,23 €
Spolu 1,19 € 0,10 € 1,29 €
       
I. stupeň 1,01 € 0,15 € 1,16 €
II. stupeň 1,09 € 0,15 € 1,24 €
šport. tr. 1,38 € 0,15 € 1,53 €

 

Veľkosť porcie pre športovcov 2015

podľa platnej aplikácie materiálno spotrebných noriem od 16.11.2015 po úprave počítačového programu pripravujeme pre športovcov veľkosť porcie ako pre žiaka druhého stupňa s navýšením o 20 %. O pondelka teda budú mať športovci za rovnakú cenu celé jedlo väčšie o 20 %. Hmotnosť jedla bude uvedená na jedálnom lístku .