Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Stretnutie so zástupcami stredných škôl okresu Martin 2017

Vážení rodičia, žiakov 8. a 9. ročníka, ...

...  pozývame Vás na stretnutie so zástupcami stredných škôl okresu Martin. Stretnutie sa uskutoční 14. februára 2017 o 16.00 hodine v školskej jedálni. Na stretnutí budete mať možnosť získať dôležité informácie o študijných odboroch na stredných školách , informácie o duálnom vzdelávaní a všetky podmienky , ktoré nám spoločne pomôžu pri výbere ďalšieho štúdia.

Mgr. Jana Učníková , výchovná poradkyňa