Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

V MATERSKEJ ŠKÔLKE SA UDIALO

Vianočný kvíz predškolákov 2016-2017

Zvyky, tradície, pranostiky...

... 15. novembra pripravili učiteľky materskej školy pre predškolákov zaujímavý vedomostný kvíz Vianočný medovník. Deti ukázali svoje vedomosti o tradíciách a zvykoch, ktoré sa viažu k predvianočnému a vianočnému obdobiu. Na záver  bola súťaž o najdlhšiu vianočnú reťaz.

Odmenou za preukázané vedomosti a zručnosti boli diplomy a výborné domáce vianočné medovníčky, ktoré pre deti upiekla pani učiteľka Mirka.

Deti strávili spolu so svojimi učiteľkami príjemné a poučné predvianočné dopoludnie.

FOTOGALÉRIA