Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Matematická súťaž na 2. stupni 2016-2017

Na druhom stupni našej ZŠ každoročne usporiadame dlhodobú matematickú súťaž pre žiakov 5. - 8. ročníka.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategŕií:

5. - 6 . ročník a 7. - 8. ročník

(po kliknutí na kategŕiu sa Vám zobrazia zadania príkladov na príslušný mesiac) 

PRIEBEŽNÉ VŚLEDKY     5.-6. ROČ.   7.-8. ROČ.