Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Vesmír 2016-2017

V 4.ročníku sa žiaci stretávajú so zaujímavou ale i obľúbenou témou -Vesmír.

Hoci na vyučovaní pani učiteľky okrem rôznych zaujímavých metód pri vysvetľovaní učiva používali i interaktívne výukové programy,takže sprostredkované informácie o Vesmíre boli veľmi zaujímavé ,aj  tak sme sa rozhodli ešte viac utvrdiť toto učivo ako i učivo o jednoduchých strojoch na gymnáziu VPT v Martine.Dve vyučovacie hodiny  na gymnáziu boli zaujímavé i z  toho dôvodu,že sa žiaci mohli oboznámiť a zážitkovou formou i vyskúšať  rôzne pomôcky ,ktoré využívajú stredoškoláci a malým žiakom ešte viac utvrdili ich vedomosti v daných témach .

Avšak najviac deti potešil pobyt v kupole Pozorovateľne ,kde sa žiaci mohli cez ďalekohľad zahľadieť na oblohu aspoň na chvíľu .A  žiaci 4.A,4.B a 4.C majú zas o ďalší zážitok viac.

FOTOGALÉRIA