Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

38. ročník matematickej Pytagoriády 2016-2017

Dňa 8.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo matematickej Pytagoriády.

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 1. kola sa na škole v ročníkoch 6.-7.-8. zúčastnilo 70 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 9. Do okresného kola môže škola vyslať 6 žiakov. Za každú vekovú kategóriu 2 žiaci.

Fotogaléria