Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

AKTUÁLNE

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy.

Aj v tomto roku máte možnosť podporiť našu vašu školu pomocou asignácie 2% z vašich daní. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Tlačivo na 2% za rok 2016

Zápis do Základnej školy

Vážení rodičia budúcich prvákov.

Oznamujeme vám, že zápis do prvých tried našej školy sa uskutoční v dňoch 4. a 5. apríla 2017 od 14,00 - 17,30 hod.

Oznam

Základná škola s materskou školou prijme do školskej jedálne vyučenú kuchárku s nástupom ihneď.

NAŠA ŠKOLA

Utorok 24. 10. 2017

Mapa

FOTO Z NAŠEJ ŠKOLY

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“. Budujeme „Otvorenú školu“.

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím.

Zabezpečuje pre deti nenáročnú prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. 

Jedálny lístok zostavujeme na celý mesiac vopred.

Novinky